خرید نقشه
اسمارت سیم
اسمارت سیم پلاس

کشور محل اقامت
SMARTSIM Руб.
МТС Руб.
Мегафон Руб.
Билайн 99 129 Руб.
SMS 0 Руб.
SMS USSD
через симменю Смартсим
0 Руб.
Руб./Mb.
SM <-> SM 0 0,21*40 Руб.

* - на любые городские в РФ


Звонок из:
Звонок в:

نمایندگان اسمارت سیم