Header
دستورالعمل استفادهدستورالعمل استفاده از سیمکارت بین المللی اسمارت در بسته ای که به مشتری ارایه می شود قرار دارد.
با این وجود فایل دستورالعمل استفاده به صورت تصویری (پاورپوینت) نیز از طریق لینک زیر قابل دریافت می باشد:

Download

از طریق  لینک زیر هم می توانید فایل را به صورت
Image دریافت کنید:

Download